Menu Zamknij

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: warszawski zachodni
Gmina: Łomianki
Adres:
05-092 Łomianki, ul. Jagodowa 2, Sadowa
Telefon: [22] 751 40 41

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”