Menu Zamknij

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennie


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: lipski
Gmina: Sienno
Adres:
27-350 Sienno, ul. Szkolna 41
Telefon: [48] 378 66 37

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”