Menu Zamknij

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych “Tęcza”


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2017, 2018 i 2020

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: grójecki
Gmina: Warka
Adres:
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
Telefon: [48] 667 00 86

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”