Menu Zamknij

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus

Do sektora ekonomii społecznej zaliczają się: podmioty reintegracyjne (centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)), koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym organizacje kościelne, przedsiębiorstwa społeczne (PS), spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady pracy chronionej (ZPCh).

Więc o definicjach w publikacji “ABC ekonomii społecznej, czyli słownik pojęć i terminów” – Pobierz plik (.pdf)

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z podmiotem ekonomii społecznej wykorzystaj poniższą wyszukiwarkę i zestawienia oraz skontaktuj się z nami (Kontakt).


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus

Opis:

Profil działalności:

  • pracownia Ceramiczna
  • pracownia Dziewiarska
  • pracownia Komputerowa
  • pracownia Kulinarna
  • pracownia Plastyczna
  • pracownia Rękodzielniczo-Szwalnicza
  • pracownia Stolarska

Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim


Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2017, 2018, 2019 i 2021

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: grodziski
Gmina: Grodzisk Mazowiecki​
Adres:
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: [22] 755 60 51
KRS: 0000374369
NIP: 5291789347
REGON: 142731015
Data wpisu do rejestru: 2010-12-27

Dane dotyczące podmiotów ekonomii społecznej pochodzą z dostępnych rejestrów (Baza Krajowego Rejestru Sądowego i wyszukiwarki REGON na portalu Głównego Urzędu Statystycznego, rejestr Wojewody Mazowieckiego, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej), baz oraz doświadczeń własnych.

Dane nie zawsze pokrywają się z aktualną kondycją funkcjonowania danego podmiotu. Jeśli jakieś dane nie są aktualne to proszę o kontakt pod adresem krzysztof.pilecki@mcps.com.pl