Menu Zamknij

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej


Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Opis:

Podmiot wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku 2016, 2017, 2018 i 2019

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Wyślij wiadomość do moderatora

Powiat: Siedlce
Gmina: Siedlce
Adres:
08-110? Siedlce, ul. Chopina 10
Telefon: [25] 633 43 15

Katalog Branżowy PESDefinicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.”