Menu Zamknij

Publikacje [różne instytucje]

Poniżej przedstawiamy zestawienie informacji i publikacji realizowanych przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DES MRPiPS) oraz opracowanych w ramach projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES) realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) w partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Zachęcamy do lektury.

Spis informatorów i publikacji:
 • Akademia BIZnES Class – współpraca, zaangażowanie, siła sieci, 2019
 • Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, 2019
 • Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS, 2018
 • Instytucje regionalne jako kreatorzy partnerstw w ekonomii społecznej na rzecz realizacji usług społecznych, 2020
 • Jak włączać ekonomię społeczną w proces rewitalizacji, 2019
 • Katalog dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego, 2020
 • Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS, 2018
 • Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, 2020
 • Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wszystko o Znaku Jakości, 2020
 • Powiatowe zespoły do spraw ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, 2019
 • Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji zawiera treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII), 2020
 • Przegląd dobrych praktyk dotyczących działań władz regionalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Szkocja – Belgia – Włochy, 2020
 • Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen, 2018
 • Środki własne samorządów województw jako narzędzie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, 2020
 • „Trójki murarskie” – współpraca ROPS i OWES na rzecz wspierania ekonomii społecznej, 2019
 • Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz – wydanie II uzupełnione, 2016
 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Komentarz – stan prawny na 1.01.2020 r., 2020
 • Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wersja druga, zaktualizowana, stan prawny na dzień 23 września 2019 roku, 2019
 • Wsparcie OWES w zakresie świadczenia usług reintegracyjnych dla przedsiębiorstw społecznych, 2020
 • Współpraca dla nauki, nauka dla współpracy – wspólne działania ROPS w Zielonej Górze i Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019
 • Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach, 2020
 • Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, 2018
 • Zamówienia społecznie odpowiedzialne – katalog dobrych praktyk, 2019
 • Zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań społecznych, 2020
Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Akademia BIZnES Class – współpraca, zaangażowanie, siła sieci, 2019

POBIERZ


Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, 2019

POBIERZ


Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS, 2018

POBIERZ


 

Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Instytucje regionalne jako kreatorzy partnerstw w ekonomii społecznej na rzecz realizacji usług społecznych, 2020

POBIERZ


Jak włączać ekonomię społeczną w proces rewitalizacji, 2019

POBIERZ


Katalog dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego, 2020

POBIERZ


Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS, Projekt SIRES, 2018

POBIERZ


Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, 2020

POBIERZ


Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wszystko o Znaku Jakości, 2020

POBIERZ


Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Powiatowe zespoły do spraw ekonomii społecznejw województwie warmińsko-mazurskim, 2019

POBIERZ


Przedsiębiorczość społeczna dla szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji zawiera treści nauczania i propozycje grupowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII), 2020

POBIERZ


Przegląd dobrych praktyk dotyczących działań władz regionalnych na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej. Szkocja – Belgia – Włochy, 2020

POBIERZ


 

 

Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen, 2018

POBIERZ


Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Środki własne samorządów województw jako narzędzie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, 2020

POBIERZ


Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

„Trójki murarskie” – współpraca ROPS i OWES na rzecz wspierania ekonomii społecznej, 2019

POBIERZ


Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz – wydanie II uzupełnione, 2016

POBIERZ


Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Komentarz – stan prawny na 1.01.2020 r., 2020

POBIERZ


Wskazówki dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wersja druga, zaktualizowana, stan prawny na dzień 23 września 2019 roku, 2019

POBIERZ

Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Wsparcie OWES w zakresie świadczenia usług reintegracyjnych dla przedsiębiorstw społecznych, 2020

POBIERZ


 

Okładka publikacji
Seria: Dobre praktyki w zakresie koordynacji ekonomii społecznej

Współpraca dla nauki, nauka dla współpracy – wspólne działania ROPS w Zielonej Górze i Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019

POBIERZ


Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach, 2020

POBIERZ


 

Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, 2018

POBIERZ


 

Okładka publikacji pt. Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen

Zamówienia społecznie odpowiedzialne – katalog dobrych praktyk, 2019

POBIERZ


Zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań społecznych, 2020

POBIERZ


 

 

Opublikowany wPublikacje

Powiązane