Menu Zamknij

Dotacje dla CIS

Informacje dotyczące możliwości utworzenia i wsparcia centrów integracji społecznej (CIS).

Informujemy, że 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w spawie wprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrów integracji społecznej.

W planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS.  

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z dochodów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, pochodzących z opłat celowych za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:

 • po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami,
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję,
 • do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Załączniki:

 1. uchwała CIS
 2. Procedura
 3. Wniosek o dotacje
 4. Karta oceny formalnej
 5. Karta oceny merytorycznej

Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej może przyznać Instytucji dotację na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy poprzez zawarcie porozumienia.

Ramowy wzór porozumienia wraz z załącznikami:

 1. Ramowy wzór porozumienia w spawie przyznania dotacji na pierwsze wyposażenie oraz działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy centrum integracji społecznej
 2. Załącznik nr 4 do porozumienia – wypłata środków
 3. Załącznik nr 5 do porozumienia – sprawozdanie
 4. Załącznik nr 6 do porozumienia – oświadczenie trwałości
 5. Załącznik nr 7 do porozumienia – klauzula informacyjna
 6. Klauzula informacyjna
Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej

Powiązane