Menu Zamknij

O OWES-ach

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wspiera osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Odbiorcami działań OWES są: osoby fizyczne, a w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub zawodowym, grupy inicjatywne, które chcą założyć podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej (fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym), przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej.

OWES W RAMACH SWOICH DZIAŁAŃ ZAPEWNIA:

  • ANIMACJĘ LOKALNĄ (integracja środowiska, reprezentowanie środowiska, promocja działalności środowiska);
  • DORADZTWO (ogólne, prawne, księgowo-podatkowe, menadżerskim, finansowym, marketingowym, branżowym);
  • SZKOLENIA (powoływanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych);
  • DOTACJE (dotacje na miejsca pracy dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wsparcie pomostowe dla nowopowstałych miejsc pracy).

WSPARCIE OWES DZIELIMY ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej

Powiązane