Menu Zamknij

XX posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Za nami XX posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Spotkanie w formule on-lin odbyło się 23 czerwca i zgromadziło 16 Członkiń i Członków komitetu.

Pierwsza część spotkania była poświęcona dokumentom, które musiały uzyskać aprobatę komitetu. Były nimi: sprawozdanie z prac Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2021 r. oraz sprawozdanie z monitoringu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030 Raport za 2021”. Sprawozdanie z monitoringu Planu dostępne jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (link otwiera nowe okno przeglądarki).

Następnie przedstawiono zapisy dotyczące ekonomii społecznej zawarte w „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030”. Jest to ważny dokument, który formalnie wzmacnia i uprawomocnia działania na rzecz sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Kolejnym punktem było omówienie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w zakresie wsparcia udzielanego przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej w latach 2018-2020. Podkreślono, że raport dotyczy całej Polski, a w województwie mazowieckim wystąpiły tylko niewielkie uchybienia. W toku dyskusji, wybrzmiał głos przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, że w analizie NIK nie pokreślono dostatecznie trudności w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, a skupiono się na statystykach efektywności. Natomiast sektor ekonomii społecznej wspiera osoby zmagające się z różnymi oraz głęboko zakorzenionymi problemami społecznymi, które wymagają pogłębionej analizy.

W agendzie spotkania nie zabrakło, także punktów związanych z omówieniem bieżących działań dla  mazowieckiej ekonomii społecznej. Są to m. in. inicjatywy dla osób z Ukrainy oraz tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz centach integracji społecznej.

Pod dyskusję poddano założenia resortowego programu pn. „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025”. Przeanalizowano proponowane rozwiązania oraz wyrażono szereg uwag, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji.

Ostatnią cześć spotkania poświęcono omówieniu ustawy o ekonomii społecznej, która znajduje się już w trybach prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono jeszcze możliwość zgłoszenia ostatnich poprawek.

W toku prac komitetu podjęto decyzję o sporządzeniu stanowisk ws. raportu NIK, uwag do założeń resortowego programu pn. „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025” oraz uwag do ustawy o ekonomii społecznej.

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej

Powiązane