Menu Zamknij

Zespół

Kontakt do osób zajmujących się tematyką ekonomii społecznej:

Wydział Ekonomii Społecznej

Zespół Wydziału Ekonomii Społecznej

Robert Gajewski
Kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej
Główne obowiązki: koordynacja prac Wydziału
 [22] 376 85 61

 robert.gajewski[at]mcps.com.pl

Luiza Burba
Główny Specjalista
Główne obowiązki: koordynacja projektu pt. "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

[22] 376 85 63
 luiza.burba[at]mcps.com.pl

Andrzej Idziak
Starszy Inspektor
Główne obowiązki: promocja Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, prowadzenie profilu "Ekonomia społeczna na Mazowszu" na Facebook'u, obsługa strony WWW (projektu "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"), redagowanie tekstów do informatorów, katalogów, ulotek oraz innych wydawnictw poświęconych ekonomii społecznej
[22] 376 85 65
andrzej.idziak[at]mcps.com.pl
Maciej Kluczyński
Specjalista
Główne obowiązki: : przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień publicznych dot. ekonomii społecznej

[22] 376 85 62
 maciej.kluczynski[at]mcps.com.pl
Anna Krawczyk
Specjalista
Główne obowiązki: współpraca z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES)

[22] 376 85 64
 anna.krawczyk[at]mcps.com.pl
Elwira Ociepka-Owczarek
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjncyh pomocy społecznej, promocja
 [22] 376 85 62
 elwira.owczarek[at]mcps.com.pl
Agnieszka Pajda
Główne obowiązki: współpraca z otoczeniem ekonomii społecznej (JST, biznes, uczelnie wyższe)
[22] 376 85 63
agnieszka.pajda[at]mcps.com.pl
Krzysztof Pilecki
Starszy Inspektor
Główne obowiązki: monitoring ekonomii społecznej w woj. mazowieckim, Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, obsługa strony www

[22] 376 85 64
krzysztof.pilecki[at]mcps.com.pl
Aneta Sępka
Inspektor
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjncyh pomocy społecznej
[22] 376 85 62
aneta.sepka[at]mcps.com.pl
Ryszard Szwarc
Inspektor
Główne obowiązki: koordynacja zadań promocyjnych mazowieckiej ekonomii społecznej

[22] 376 85 65
ryszard.szwarc[at]mcps.com.pl