Menu Zamknij

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 – ogłoszenie konkursu

Konkurs “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022” adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.
 1. Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

 • Kategoria I. Debiut roku.
 • Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 • Kategoria III. Sukces rynkowy.
 • Kategoria IV. Pożyczka z korzyścią społeczną.
 • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Poszczególne kategorie dedykowane są dla następujących podmiotów:

Kategoria:Uprawniony podmiot:Dodatkowe wymagania:
I. Debiut rokuPESPosiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021
II. Najlepszy pracodawcaPESPosiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
III. Sukces rynkowyPESPosiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
IV. Pożyczka z korzyścią społecznąPESPosiadanie osobowości prawnej**, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, Warunkiem udziału jest zgłoszenie przedsięwzięcia finansowanego pożyczką ze środków EFS, które nie było podstawą do przyznania certyfikatu w ramach tej kategorii w poprzednich edycjach konkursu
V. Społecznie odpowiedzialny samorządJSTGmina lub powiat
* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.
** W przypadku podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny).
 1. Pakiety wsparcia w ramach konkursu
 1. Laureaci Konkursu[1] otrzymają nagrody w postaci:
  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 10 000 zł (dla kategorii I–IV),
  • zagranicznej wizyty studyjnej lub wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności (w zależności od sytuacji epidemicznej),
  • produkcji filmów o działalności laureatów,
  • udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I–IV).
 2. Podmioty Certyfikowane[2] otrzymają  nagrody w postaci:
  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości od 3 000 zł (dla kategorii I–IV),
  • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I­–IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla podmiotu dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

[1] Trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w danej kategorii.

[2] Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali rekomendację Kapituły do przyznania certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

 1. Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

 1. Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 – 14:00),
 • bądź adresem mailowym: zgloszenie.znakjakosci@mrips.gov.pl.
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakości.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane