Menu Zamknij

Dziecko bez FASD – międzynarodowy projekt badawczy z udziałem MCPS

FAR SEAS to pilotażowy projekt, w którym biorą udział wybrane kraje Unii Europejskiej. W Polsce obok Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) swój udział zadeklarowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Celem projektu FAR SEAS (Fetal Alcohol Reduction and exchange of European knowledge after SEAS) finansowanego przez Komisję Europejską jest ograniczenie ryzyka picia alkoholu w czasie ciąży, a tym samym ryzyka urodzenia dziecka ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).Picie alkoholu przez kobiety, w tym kobiety w ciąży może powodować problemy zdrowotne i rozwojowe jej dziecka. Działania specjalistów biorących udział w projekcie mają dawać wsparcie i realną pomoc potrzebującym kobietom.

Zgłoszenia do projektu

Udział w projekcie należy rozpocząć od odpowiedzi na pytania w internetowej ankiecie, która zajmie około 20 min. i pozwoli poznać środowisko, przekonania odnośnie picia alkoholu, ciąży czy antykoncepcji respondenta. Udział w projekcie może stać się pierwszym krokiem na zwiększenia szans na urodzenie zdrowego dziecka. Przeprowadzone wywiady i zdobyte informacje udoskonalą działania profilaktyczne, a w przyszłości pozwolą lepiej pomagać matkom, które chcą rodzić zdrowe dzieci.

FASD w Europie

Wiedzę o tym zaburzeniu należy propagować ze względu na skalę problemu. Szacuje się, że w Europie FASD jest najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem neurorozwojowym, częstszym np. od autyzmu czy zespołu Downa. Z danych posiadanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że Europa ma najwyższy na świecie wskaźnik występowania FASD, który jest ponad 2,5-krotnie wyższy od średniej światowej. W Polsce częstotliwość występowania FASD jest nieco wyższa od średniej europejskiej i wynosi 20 przypadków na 1000 (Europa 19,8 przypadków FASD na 1000).

Picie alkoholu przynosi wiele szkód zdrowotnych zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Jednak to kobiety ze względu na czynniki biologiczne są bardziej zagrożone problemami zdrowotnymi związanymi z używaniem alkoholu – uzależnienie, rak piersi czy marskość wątroby – nawet jeżeli piją mniej niż mężczyźni. Jeśli kobieta pije w ciąży, stanowi to poważne zagrożenie dla rozwijającego się płodu, a nawet może stać się główną przyczyną wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych dzieci w Europie.

Badania pokazują, że wiele kobiet w ciąży nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z piciem, a wskaźniki konsumpcji alkoholu wśród ciężarnych wahają się od 25% w Hiszpanii do 79% w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Do negatywnych skutków picia w ciąży należą zaburzenia fizyczne, behawioralne oraz poznawcze określane zbiorczo jako spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD).

Gdzie szukać informacji o pilotażowym projekcie?

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach unijnego projektu FAR SEAS uruchomiła stronę internetową: www.dzieckobezfasd.pl, na której można znaleźć informacje oraz szukać wsparcia w celu ograniczenia picia alkoholu lub zachowania abstynencji – znajdziemy tu doradztwo specjalistów on-line oraz informacje naukowe nt. FASD.

W projekcie mogą wziąć udział kobiety w wieku 15 ‑49 lat mieszkające w Płocku, Radomiu, w warszawskiej dzielnicy Ursus lub w powiecie pruszkowskim. Kobiety będące i niebędące w ciąży, niezależnie od ilości wypijanego przez nie alkoholu.

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje bezpieczna ilość alkoholu w ciąży – zachęcamy do odwiedzenia strony, na której znajdziesz odpowiedź na to i wiele innych pytań.Hanna Maliszewska

rzeczniczka prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794,

e-mail rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe, Profilaktyka uzależnień, Wyroznione

Powiązane