Menu Zamknij

Pierwsze Centrum Integracji Społecznej w subregionie radomskim powstanie w gminie Mirów

Pierwsze Centrum Integracji Społecznej w subregionie radomskim powstanie w gminie Mirów

1,2 mln zł z budżetu województwa pozwoli utworzyć w Zbijowie Małym (gm. Mirów) Centrum Integracji Społecznej. Głównym zadaniem CIS-u będzie aktywizacja zawodowa osób wykluczonych ze szczególnym uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych. Dziś umowę w tej sprawie podpisali – w imieniu zarządu województwa Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Artur Siwiorek, wójt gminy Mirów.

Centra Integracji Społecznej z założenia są miejscami, w którym wsparcie otrzymają osoby z grup zagrożonych marginalizacją – bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych czy osoby z niepełnosprawnością. Powstające właśnie w Zbijowie Małym będzie dziesiątym CIS-em na terenie województwa mazowieckiego, ale pierwszym w powiecie szydłowieckim, a nawet w subregionie radomskim.

Przekazane 1,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego pozwoli uruchomić miejsce, w którym osoby wykluczone znajdą zatrudnienie, ale też miejsce edukacji i wsparcia psychologicznego. Z założenia projektem objętych ma być ośmiu uczestników.

– Ideą Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To mają być działania długofalowe, które zmienią postawę tych osób, pozwolą im na nowo, inaczej funkcjonować w środowisku. Możliwość pracy, przyuczania się do zawodów, połączona z terapią pozwolą przywrócić osobom wykluczonym umiejętność samodzielnego życia

– podkreśla dyrektor MCPS, Aleksander Kornatowski.

Nowe Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym to obszar gminy Mirów położonej w powiecie szydłowieckim, a sam powiat nadal ma jeden z największych wskaźników bezrobocia. Według danych z GUS, w ostatnich latach zjawisko utrzymywało się na poziomie ok. 24 proc., podczas gdy średnia wojewódzka wynosi ok. 5 proc. Stąd potrzeba zaktywizowania zawodowego osób trwale bezrobotnych oraz tych, które w wyniku leczenia zerwały z uzależnieniem, ale które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

– Tworzymy w naszej gminie CIS, by pomóc mieszkańcom. Środki, które właśnie otrzymaliśmy, pozwolą zorganizować zajęcia i pracę dla ludzi, którzy potrzebują takiego wsparcia, potrzebują integracji, żebyśmy mogli wspólnie zająć się problemami tych osób

– mówi wójt gminy Mirów, Artur Siwiorek.

Centrum Integracji Społecznej będzie wykonywać prace zlecone przez gminę lub osoby prywatne. Będą to usługi opiekuńcze, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie dróg, obsługa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej i usługi remontowo-budowlane.

Uczestnicy CIS będą mogli nabywać nowe umiejętności – np. jako robotnik budowlany, konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych, opiekun terenów zielonych czy opiekunka społeczna. Takie ukierunkowanie ułatwi im zaistnienie na rynku pracy lub pozwoli otworzyć własną działalność gospodarczą. Dzięki funkcjonowaniu Centrum Integracji Społecznej zwiększy się dostępność usług opiekuńczych, co również poprawi komfort życia osób starszych.

Hanna Maliszewska
Rzeczniczka Prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 22 376 85 25, kom. 798 810 794
e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe

Powiązane