Menu Zamknij

„Pogodne Lato” w pełni

Kolejny raz jest to „Pogodne Lato” dla mazowieckich dzieci i młodzieży. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowała kilka turnusów wypoczynku dla dzieci w wieku 7-15 lat. Czas spędzany w stanicy harcerskiej to nie tylko wyczekiwana przerwa od szkoły, ale też doskonały moment na naukę przez zabawę.

W stanicy harcerskiej w Gorzewie trwa właśnie ostatni z turnusów w ramach corocznej akcji „Pogodne Lato”. W tej chwili przebywa tam ponad 300 dzieci z różnych części województwa mazowieckiego.

Wieloletnia integracja owocuje

– „Pogodne Lato” realizowane będzie teraz w cyklu 3-letnim. Na każdy rok Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowały 2 mln zł, a ze środków tych będzie mogło skorzystać ok. 1500 dzieci w ciągu jednego roku

– mówi p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski.

To już dziewiętnasta edycja „Pogodnego Lata” organizowana przez Chorągiew Mazowiecką ZHP. Kolejne lata to nie tylko usprawnianie metod pracy z dziećmi, ale też wychowywanie nowych pokoleń harcerskich.

– Dwa tygodnie obozu to czas, w którym można pokazać dzieciakom, że harcerstwo to nie tylko dobry pomysł na spędzanie czasu w okresie wakacji, ale też sposób na życie. Mamy takich instruktorów, którzy są w kadrze „Pogodnego Lata”, a zaczynali jako dzieciaki trafiające na stanicę harcerską w Gorzewie. Wiemy, że uczestnikom nie tylko potrzebne jest zorganizowanie czasu ale przede wszystkim opieka i zainteresowanie oraz poczucie wspólnoty, co staramy się im zapewnić na jak najwyższym poziomie. Bo potrzeba pełnienia służby jest wpisana w metodę harcerską od początku, a tutaj ta służba ma wymierny efekt

– mówi harcmistrz Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Nauka przez zabawę

Zarówno podczas wakacyjnego wypoczynku, jak i w całorocznej pracy środowisk harcerskich dzieci i młodzież z różnych rodzin spędzają czas na zabawie, łączącej naukę właściwych postaw.

– Program, który jest realizowany na stanicy w Gorzewie obejmuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i profilaktyczne. Staramy się, żeby dzieci które przyjeżdżają do nas z różnych środowisk, zarówno z rodzin funkcjonujących prawidłowo, jak i tych, w których jest trudna sytuacja, spędzały czas razem, ramię w ramię

– opowiada członek komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP z hufca Lipsko, Krzysztof Furmanek.

Młodzi ludzie uczą się radzenia sobie z trudnymi życiowo sytuacjami, w tym kształtowania własnej tożsamości w sytuacjach stanowiących ryzyko uzależnień wywołanych presją otoczenia, rodziny, szkoły czy rówieśników.

„Pogodne lato” nie tylko latem

– Nabory na obozy są prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie czy ośrodki pomocy społecznej przy pomocy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Pobyt dzieci ze szkół podstawowych dofinansowywany jest ze środków województwa mazowieckiego

– wyjaśnia Aleksander Kornatowski.

Dotychczas w „Pogodnym Lecie” wzięło udział ok. 27,5 tys. dzieci. Co roku akcja dofinansowana była z budżetu województwa mazowieckiego w ramach konkursu prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W najbliższych latach nadal będzie realizowana z takim wsparciem – tegoroczna umowa na 6 mln zł dotacji obejmuje lata 2021-2023.

Akcja to nie tylko letnie obozy. Program profilaktyczno-terapeutyczny promujący zdrowy styl życia i poruszający problematykę uzależnień realizowany jest zarówno podczas zajęć letnich, jak i później w ciągu roku szkolnego.

– Staraliśmy się, aby w miarę możliwości jak najwięcej powiatów mogło wziąć udział w programie i jednocześnie zapewnić podobną liczbę miejsc dla uczestników z każdego powiatu. Budujące jest, że nie są to tylko wakacje, często dzieci po obozach chętnie wstępują w szeregi harcerskie i biorą udział w spotkaniach śródrocznych

– dodaje Krzysztof Furmanek.


Hanna Maliszewska
rzeczniczka prasowa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
tel. 798 810 794,
e-mail rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe, Wyroznione

Powiązane