Menu Zamknij

Ponad 1,7 mln zł dla starostwa w Pułtusku na dwa ważne społecznie projekty

Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku oraz wyposażenie w windę budynku Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – to dwa projekty prowadzone przez pułtuskie starostwo, które otrzymały dziś ponad 1,7 mln zł dofinansowania. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON i przeznaczone są właśnie na  roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W podpisaniu umów wzięli dziś udział marszałek województwa Adam Struzik, Jan Zalewski, starosta powiatu pułtuskiego, wicestarosta Beata Jóźwiak i skarbnik powiatu – Renata Krzyżewska i ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wicedyrektor ds. społecznych Elżbieta Bogucka.

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich dwa, na które właśnie podpisano umowy.

Starostwo powiatowe przygotowało dwa bardzo ważne projekty. W tym jeden z nich – przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku – to duże przedsięwzięcie, zaplanowane na dwa lata. Chodzi o stworzenie niepełnosprawnym wychowankom tej placówki takich warunków, by łatwiej ich aktywizować i przygotowywać do niezależnego życia. Dlatego na ten projekt przeznaczyliśmy w sumie 1,7 mln zł – mówi marszałek Adam Struzik.

Są to dla nas niezwykle ważne inwestycje – dodaje wicestarosta pułtuski Beata Jóźwiak. – Przebudowa ośrodka pozwoli dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zapewnimy dzieciom jak najlepsze warunki do nauki w szkole, ale też do pobytu w internacie. Jeśli chodzi o DPS w Ołdakach, to mieście się on w piętrowym budynku i winda jest tam po prostu niezbędna do tego, by podopieczni mogli się bezpiecznie poruszać po obiekcie czy nawet mieć możliwość korzystania z terenu wokół.

W ośrodku prowadzone są zarówno zajęcia edukacyjne, jak i rehabilitacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnej młodzieży. Planowana inwestycja pozwoli na poprawę warunków oraz poszerzenie funkcji placówki o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pobudzanie rozwoju ruchowego i społecznego. Budynek ośrodka czekają więc liczne zmiany. Przebudowana będzie m.in. wewnętrzna pochylnia dla wózków, a całość zostanie dostosowana do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Poza modernizacją instalacji sanitarnej i elektrycznej, rozprowadzeniem sieci internetowej i telewizyjnej, odnowieniu ulegną również pomieszczenia dydaktyczno-terapeutyczne, pokoje mieszkalne wychowanków, łazienki, korytarze, a także pomieszczenia administracyjne. Wybudowana zostanie również winda. – To ogromna radość dla całej społeczności ośrodka, ponieważ sfinalizuje się przebudowa, która bardzo poprawi warunki naszej placówki – mówi Aldona Iniarska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku. – Jesteśmy placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dlatego zależało nam na tym, by dostosować panujące warunki do możliwości naszych podopiecznych, ale też do przepisów – tak, by były bezpieczne i komfortowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Drugi projekt dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach prowadzonego przez starostwo. Zbudowana tam zostanie elektryczna winda osobowa. Dom obejmuje wsparciem osoby psychicznie chore i osoby z upośledzeniem umysłowym w wieku od 26 lat do 82 lat. W ramach rehabilitacji społecznej jego mieszkańcy korzystają z terapii zajęciowej oraz innych form aktywizacji i usamodzielnienia, a także w integracji z rodziną i społecznością lokalną. W tej chwili nie ma w budynku windy. Jej budowa to z jednej strony większe bezpieczeństwo, a z drugiej ułatwienie w poruszaniu się. Na ten projekt przeznaczono ponad 46 tys. zł.

Pliki do pobrania:

20-07-09-ip-ponad-17-mln-zl-dla-starostwa-w-pultusku-na-dwa-wazne-spolecznie-projekty.docx (98 pobrań)

20-07-09-mp3-struzik-o-inwestycjach-z-pfron.mp3 (86 pobrań)

20-07-09-mp3-aldona-iniarska-dyrektor-sosw-w-pultusku.mp3 (95 pobrań)

20-07-09-mp3-beata-jozwiak-o-inwestycjach-starostwa.mp3 (86 pobrań)

20-07-09-mp3-elzbieta-bogucka-o-dofinansowaniu-z-pfron.mp3 (78 pobrań)

 

foto-1.jpg (109 pobrań)

 

foto-2.jpg (100 pobrań)

 

foto-3.jpg (98 pobrań)

 

foto-4.jpg (100 pobrań)

 

foto-5.jpg (109 pobrań)

 

foto-6.jpg (107 pobrań)

 

foto-7.jpg (109 pobrań)

 

foto-8.jpg (101 pobrań)

 

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail biuro.prasowe@mazovia.pl

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe, Wyroznione

Powiązane