Menu Zamknij

W Siedlcach powstanie Dzienny Dom Pobytu m.in. dla osób z Alzheimerem

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to jedne z zadań sześciu dziennych domów pobytu powstających na Mazowszu. Wśród nich jest placówka w Siedlcach, która będzie prowadzona przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Na ten cel stowarzyszenie otrzymało ponad 2,5 mln zł z budżetu województwa. Dziś w podpisaniu umowy wzięły udział – ze strony zarządu województwa Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, a ze strony stowarzyszenia –prezes Monika Dudek oraz wiceprezes Monika Górecka-Grzywacz.

Dzienne domy pobytu (DDP) powstają z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego. To miejsca, w których będą mogli liczyć nie tylko na działania je aktywizujące, ale też na specjalistyczną pomoc – neuropsychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną. – Zależy nam na tym, by były to placówki, w których osoby chore otrzymają nie tylko doraźne wsparcie, ale w których – przy udziale specjalistów – stworzymy model pracy z osobami z chorobami otępiennymi – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa. – Projekt, z którym ruszamy, ma też ogromne znaczenie edukacyjne. Nie zabraknie szkoleń i konferencji oraz publikacji, które pozwolą szerszemu gronu poznać temat. Wszyscy potrzebujemy się uczyć, czym są choroby otępienne, jak pomóc bliskiej osobie, gdzie szukać wsparcia i jak samemu odnaleźć się w sytuacji, gdy ktoś z bliskich choruje.

Zaplanowana więc będzie aktywizacja fizyczna – również na świeżym powietrzu, intelektualna, integracyjna i kulturalno-oświatowa, co pozwoli starszym osobom na aktywniejszy udział w życiu lokalnej społeczności. W ramach pobytu przewidziany jest posiłek zgodny z indywidualnie skomponowaną dietą adekwatną do schorzenia osób starszych (np. dieta Mind&Dash). Pobyt w placówkach będzie częściowo odpłatny – dla każdego z miejsc ceny ustala organizator.

Szczególnie zależało nam na osobach, które są we wstępnym etapie choroby Alzheimera, bo zaplanowane wsparcie może pomóc im w opóźnieniu rozwoju choroby. Musimy zadbać o te osoby, o komfort ich życia, bo w starzejącym się społeczeństwie będzie to coraz większa grupa ludzi – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa. – Ale też o rodziny tych osób, które często musiały rezygnować z pracy zawodowej czy innych aktywności. To również dla nich szansa na powrót do tradycyjnego rytmu życia.

W dziennych domach pobytu na poradnictwo będą mogli liczyć również rodzina i opiekunowie osób chorych. Chodzi zwłaszcza o pomoc psychologiczną. Placówki będą czynne w dni robocze co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Organizacja takich sprofilowanych domów dziennego pobytu to dla nas również podstawa do stworzenia swego rodzaju sieci tych placówek. Liczymy na to, że ich działalność pozwoli wypracować model, który później będzie można zastosować w innych częściach województwa, a dla nas stanie się podstawą do stworzenia wojewódzkiej strategii na rzecz osób z Alzheimerem i innymi chorobami otępiennymi – zaznacza Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Mazowiecką sieć domów dziennego pobytu będą tworzyć: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Siedlcach prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, DDP w Ząbkach w ramach projektu „Z Alzheimerem na co dzień” Fundacji „Zdrowie W Głowie”, Płockie Centrum Alzheimera prowadzone przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Dzienny Dom Pobytu – Przystań w miejscowości Białoskóry, powiat sierpecki prowadzony przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei”, Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Serocku – przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i DDP Radosna Przystań w Radomiu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”.

Ideą stworzenia sieci dziennych domów pobytu było udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących z powodu zaburzeń pamięci i pozostałych procesów poznawczych. Projekt zakłada również rozwijanie międzypokoleniowego wolontariatu i promowanie idei pomocy osobom chorym i ich opiekunom. Dotacja na wszystkie placówki wyniesie w sumie ponad 17 mln zł – to kwota przewidziana na trzy lata, czyli do 2022 r.

W Siedlcach dzienny dom pobytu zostanie utworzony przy ul. Sokołowskiej 161 (w budynku Collegium Mazovia) przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. – Samo pojęcie „choroba Alzheimera” jest dość powszechne. Niestety wiedza społeczna o chorobie jest nadal niewystarczająca. Otępienie rozwija się podstępnie, często uważane jest za chorobę psychiczną, a najbliższe otoczenie zataja pierwsze zauważone symptomy – wyjaśnia Maria Leszczyńska, prezes zarządu stowarzyszenia. – Do tego brak systemowej opieki nad chorym i rodziną oraz brak dostępu do lekarzy specjalistów sprawia, że zbyt późno zbyt sięga się po fachową pomoc. Prostego sposobu na leczenie choroby Alzheimera nie ma. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie, zdefiniowanie potrzeb chorego i jak najwcześniejsze podjęcie działań, które pozwolą spowolnić rozwój choroby, wydłużyć okres aktywności społecznej osoby chorej, przygotować rodzinę na kolejne etapy.

Siedlecka placówka prowadzona będzie w oparciu o specjalnie stworzony dla niej program. Rekrutacja będzie odbywać się w dwóch etapach: pierwszym będzie ankieta zgłoszeniowa uczestnika oraz zaświadczenie o zdiagnozowanej chorobie otępiennej, a następnie każdy kandydat będzie podlegać ocenie psychologicznej przeprowadzanej zgodnie z obowiązującymi standardami opracowanymi przez Interdyscyplinarną Grupę Ekspertów Rozpoznawania Otępień (IGERO 2011). Do pobytu zostaną zakwalifikowane w pierwszej kolejności osoby posiadające diagnozę psychologiczną: otępienie w stopniu łagodnym.

Każdy uczestnik będzie korzystał z zajęć w oparciu o stworzone przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualne plany postępowania terapeutycznego. To pozwoli zdiagnozować deficyty poznawcze chorego i przygotować dla każdego uczestnika odpowiednie form terapeutyczne. W trakcie obserwacji przeprowadzana będzie ocena psychologiczna chorego.

Rodziny podopiecznych również będą objęte opieką psychologiczną. Będą też mogły liczyć na zdobycie wiedzy o istocie choroby, przebiegów jej etapów. Opieka nad osobą z otępieniem najczęściej wiąże się z rezygnacją z pracy bezpośredniego opiekuna. Dla tej grupy opiekunów przewidziane są zajęcia ułatwiające aktywizację zawodową, zachęcające do podejmowania nowych wyzwań i powrotu do pracy.

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera od 25 lat wspiera chorych i ich rodziny we wszystkich etapach choroby. Od 20 lat prowadzi całodobowy Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach i od 10 lat jego filię w Kukawkach. Był to pierwszy w Polsce specjalistyczny dom dla osób cierpiących na tę nieuleczalną chorobę. Dom Dziennego Pobytu w Siedlcach jest brakującym ogniwem w działaniach Siedleckiego Stowarzyszenia w łańcuchu wsparcia dla chorych z otępieniem, w tym chorobą Alzheimera i ich rodzin.

 

Informacja prasowa - 20-07-08 (93 pobrania)

 

mp3 – Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa o projekcie sieci Domów Dziennego Pobytu (99 pobrań)

 

mp3 – Maria Leszczyńska – prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera o DDP w Siedlcach (95 pobrań)

 

 

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

 

 

Opublikowano wAktualności, Alzheimer - Dzienne domy pobytu, Informacje prasowe

Powiązane