Menu Zamknij

Kategoria: Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej (w skrócie MMES) to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

Wyróżnienia Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej są przyznawane w oparciu o Regulamin Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej według zasad wypracowanych w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Edycja 2021

Lista laureatów konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2021 r. Wyróżnienie w kategorii: ROZWÓJ za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi…