Menu Zamknij

Kategoria: Poznaj ekonomię społeczną (misja, definicje, dokumenty startegiczne, komitet itp.)

Misja ekonomii społecznej

O ekonomii społecznej myślimy najczęściej przez pryzmat osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, ludzi z niepełnosprawnościami, a więc wszystkich tych – którzy…

Dokumenty strategiczne

Dokument samorządowy: Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030 Dokument rządowy: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES)…

Projekt UE

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO…