Menu Zamknij

Misja ekonomii społecznej

Zdefiniowanie problemu występującego lokalnie – to pierwszy krok w kierunku wielowymiarowego budowania ekonomii społecznej. Idzie za tym potrzeba aktywności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,…

Dokumenty strategiczne

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030 Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030 (Plan) jest programem wojewódzkim w zakresie ekonomii…

Projekt UE

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO…

Ekonomia społeczna w obiektywie

Od 2017 roku organizujemy konkursy fotograficzne, w których uczestnicy przybliżają Nam wszystkim ekonomię społeczną. Edycja 2023 – konkurs fotograficzny pt. „Senior w obiektywie ekonomii społecznej”…

Statystyki i analizy

Krótkie podsumowanie kwartalnych danych dotyczących sektora ekonomii społecznej. Dane za 2024 r.: Dane za 2023 r.: Dane opracowywana są na podstawie ogólnodostępnych baz danych i…