Menu Zamknij

Kategoria: Poznaj ekonomię społeczną (misja, definicje, dokumenty startegiczne, komitet itp.)

Misja ekonomii społecznej

Zdefiniowanie problemu występującego lokalnie – to pierwszy krok w kierunku wielowymiarowego budowania ekonomii społecznej. Idzie za tym potrzeba aktywności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,…

Dokumenty strategiczne

Dokument samorządowy: Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030 Dokument rządowy: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES)…

Projekt UE

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO…