Menu Zamknij

Kategoria: Wsparcie ekonomii społecznej

Zachęcamy do odwiedzenia: Logotyp portalu facebook.com Logotyp youtube.com Logotyp portalu Instagram.com

O OWES-ach

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wspiera osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz…

Pożyczki dla PES

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Zostało założone przez Bank BISE w roku…