Menu Zamknij

Bezdomność osób LGBT+

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności przygotowała raport z badania zjawiska bezdomności wśród osób należących do społeczności LGBT+ w ramach polskich warunków. Organizacja czerpała…

Kryzys bezdomności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowało Wojewódzki Program Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027, którego główną ideą jest monitorowanie problemu bezdomności na Mazowszu, zapewnienie…