Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Małe Dotacje

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Rososze „Rososzanki” na realizację zadania publicznego pt. Walczymy z nałogami., w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu na realizację zadania publicznego pt. START WAKACYJNE ZMAGANIA, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia „Witamina Ducha” na realizację zadania publicznego pt. KLUB „JESTEM WOLNY”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia „Aktywni-Pozytywni” z siedzibą w Stanisławowie na realizację zadania publicznego pt. Piknik rodzinny, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Emanio Arcus na realizację zadania publicznego pt. „Bezpieczni na drogach, bo bez alkoholu”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Emanio Arcus na realizację zadania publicznego pt. „Mamo, nie pij za moje zdrowie”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w…