Menu Zamknij

MCPS-WZ/PG/351-74/2023 TP/U/S „Usługi animacji społeczno-kulturowej dla dzieci w związku z realizacją projektu pn. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/815165 07.09.2023 16:50 umieścił: Damian Zieliński wytworzył: Paweł Ginel

MCPS.ZP/PG/351-2-13/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz kursów prawa jazdy kat. B dla gminy Stoczek i Liw z powiatu węgrowskiego oraz gminy Nur i Małkinia Górna z powiatu ostrowskiego w ramach realizacji projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/391101 29.10.2020 19:25 Umieścił: Paweł Ginel Wytworzył: Paweł Ginel

MCPS.ZP/KBCH/351-2-12/2020 Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gminy Małkinia Górna w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/387153 16.10.2020 15:20 umieścił: Katarzyna Boruc-Chrościcka wytworzył: Katarzyna Boruc-Chrościcka

Przygotowanie, wykonanie i obróbka fotografii promujących produkty przygotowane przez podmioty ekonomii społecznej z województwa mazowieckiego wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Numer sprawy: MCPS.ES/AS/351-1/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia MCPS.ES.AS.351.1.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MCPS.ES.AS.351.1.2020 Zapytanie ofertowe MCPS.ES.AS.351.1.2020 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór umowy…