Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE. Znak sprawy: MCPS.OC/DN/072-4/2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia-MCPS.OC.DN.072-4.2019 Zapytanie ofertowe-MCPS.OC.DN.072.4.2019 Formularz oferty-MCPS.OC.DN.072.4.2019 SOPZ-MCPS.OC.DN.072.4.2019 Wzór umowy-MCPS.OC.DN.072.4.2019 21.11.2019 r. 12:33 umieścił: Damian Piekut wytworzył: Dariusz Nowicki ostatnia aktualizacja: 15.1.2020 15:20  

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ PN. „KONTROLA ZARZĄDCZA- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE”. Znak sprawy: MCPS.P/IW/4310-2/19

Informacja o wyniku postępowania Informacja z otwarcia ofert IWZ MCPS.P-IW-4310-219 18-11-2019 Modyfikacja treści IWZ IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA IWZ MCPS.P-IW-4310-219 KluczPubliczny-Oferta-PostepowanieID-f977bfe4-d12f-4720-bc3b-0d370a39463d Ogłoszenie enotice Zał. nr 1 do…

„PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW ABSTYNENCKICH ZRZESZONYCH W MAZOWIECKIM ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM”. ZNAK SPRAWY: MCPS.PUZ/PL/4300-51/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Identyfikator postępowania IWZ KluczPubliczny-Oferta-PostepowanieID-d5615581-32ac-478d-b479-27fb75ad9f17 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór umowy Załącznik nr 3 –…