Menu Zamknij

KONFERENCJA „I MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM KRYZYSU PSYCHICZNEGO”

Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

W dniach 27-28 września 2018 roku w Kleszewie k. Pułtuska odbyła się zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konferencja pn. „I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”.

Konferencja była poświęcona osobom z doświadczeniem chorób psychicznych, w tym związanych z uzależnieniem, ich problemom w życiu społecznym oraz sposobom radzenia sobie z nimi. Przedstawiony został koncept samopomocowy, który zakłada, że człowieka z doświadczeniem kryzysu psychicznego najlepiej zrozumie nie psychiatra, nie psycholog, a właśnie drugi człowiek z doświadczeniem podobnego kryzysu. Grupa ludzi mająca podobne przeżycia, podobne doświadczenia może stać się sama dla siebie potężnym wsparciem, które w znacznym stopniu pomoże wyjść z kryzysu członkom tej grupy. Na konferencji omówiono formy tworzenia się grup samopomocowych zarówno w formie wykładów jak i warsztatów. W konferencji wzięło udział ponad 120 przedstawicieli pomocy społecznej z całego Mazowsza.

Konferencję uświetnił swą obecnością jak również praktyczną wiedzą i doświadczeniem Pan Krzysztof Olkowicz, Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prelegent omówił działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony praw osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Konferencję poprowadzili Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, oraz dr hab. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej Paweł Bronowski, pełniący funkcję głównego moderatora merytorycznego oraz wybitny specjalista w dziedzinie samopomocy.

Wykłady wygłosili również m.in.: dr hab. Hubert Kaszyński z Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Piotr Harhaj z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, jak również osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego będące członkami grupy samopomocowej Grupa Wsparcia Trop – Pani Agnieszka Ejsmont, Pan Krzysztof Pawłowski oraz członkowie grupy samopomocy EX – IN: eksperci przez doświadczenie – Pan Jan Sitny oraz Pani Joanna Rogalska. Opowiedzieli Oni o swoich problemach związanych z przeżyciem kryzysu psychicznego, o tym jak wzajemne wsparcie pozostałych członków grupy pomogło im przetrwać trudne chwile i „wyjść na prostą”. Wykłady te były szczególnie poruszające, gdyż przedstawiały prawdziwe ludzkie dramaty oraz pokazywały na przykładzie, że grupa samopomocowa może być skuteczniejsza w leczeniu traumy psychicznej u osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego niż jakiekolwiek inne formy wsparcia psychicznego od strony profesjonalnej.

Konferencja zakończyła się sukcesem popartym licznymi pozytywnymi opiniami uczestników wygłoszonymi w podsumowaniu. Wielu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej itp. placówek wyraziło zadowolenie z nowo zdobytej wiedzy oraz zaproponowało zorganizowanie „II Mazowieckiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”, w którym jednocześnie zadeklarowało chęć uczestnictwa. Pani Elżbieta Bogucka zadeklarowała chęć zorganizowania drugiej odsłony konferencji w przyszłym roku.

 

Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  Pani Elżbieta Bogucka zastępca dyrektora MCPS podczas otwarcia konferencji
 Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia konferencji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane