Menu Zamknij

Konferencja „Interdyscyplinarny charakter pracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim odbyła się konferencja integrująca środowiska pomocowe wokół tematu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W spotkaniu pn. „Interdyscyplinarny charakter pracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wzięli udział przedstawiciele różnych środowiska na co dzień zajmujących się tematem przeciwdziałania przemocy. Wymiana doświadczeń, sposobów działania, podzielenie się obserwacjami miało zwiększyć efektywność podejmowanych inicjatyw. To również dobra okazja do zintegrowania środowiska pomocowego, które powinno działać synergicznie, żeby kompleksowo przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

O roli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w przeciwdziałaniu przemocy mówiły Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych oraz Izabela Rytel-Szczerbińska – kierownik Wydziału Programów Społecznych MCPS. Aneta Wernik – terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w SPZOZ w Makowie Mazowieckim przedstawiła temat „Alkoholizm a przemoc w rodzinie”.

Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie przedstawicieli instytucji pomocowych z terenu powiatu makowskiego.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim oraz  Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Makowski Pan Zbigniew Roman Deptuła.

Fotorelacja: https://www.powiat-makowski.pl/asp/konferencja-interdyscyplinarny-charakter-pracy-instytucji-dzialajacych-w-obszarze-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-,134,artykul,1,6860

Opublikowano wAktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane