Menu Zamknij

Konferencja poświęcona alienacji rodzicielskiej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Termin: 30 września 2022 r. w godzinach  9:30-16.30

Miejsce: sala konferencyjna Leonardo Royal Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/iUNqLU8mhGGcuvW9A

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problem alienacji rodzicielskiej oraz dać przestrzeń do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wypracowania kierunków przeciwdziałania powyższej formie przemocy. Podczas konferencji zostanie omówione zjawisko alienacji rodzicielskiej, jej wpływ na dziecko i rodzinę, jej konsekwencje oraz mechanizmy.

Grupa docelowa: Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądownictwa, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Konferencja łącznie dla 120 przedstawicieli ww. jednostek. 

Szczegółowy program w załączeniu.

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane