Menu Zamknij

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Konsultacje trwają od 22 lutego do 7 marca 2022 r.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  2. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/;
  3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
  4. osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125a.

Pliki do pobrania:


22.02.2022 08:15

umieścił: Damian Piekut

wytworzyła: Katarzyna Kowolik

Opublikowano wKonsultacje

Powiązane