Menu Zamknij

CUS i DI

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” zrealizowano film dotyczący tworzenia Centrum Usług Społecznych. Przedstawione w filmie cele, możliwości, rozwiązania prawne i ukazane korzyści z tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Społecznych dają wiedzę, zaś wypowiedzi praktyków z pewnością zachęcają do dalszego zgłębiania tematu.

DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCO-INFORMACYJNE DOT. CUS I DI

W ramach działań upowszechniająco – informacyjnych w projekcie partnerskim pn. „Liderzy kooperacji” został przygotowany film oraz broszury, w których przybliżone zostały zagadnienia dotyczące procesu deinstytucjonalizacji oraz przedstawiono zasady tworzenia i funkcjonowania centrum usług społecznych.

W filmie zostały zawarte syntetyczne informacje ma temat przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych oraz wypowiedzi ekspertów i praktyków – pracowników działających CUS z terenu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Broszury w atrakcyjny i przejrzysty sposób przedstawiają informacje dotyczące zarówno CUS jaki i procesu DI. 

Broszura – CUS

Broszura – ID