Menu Zamknij

Model kooperacji dla gmin wiejskich


1.Opis, schematy, zadania


2. Dokumenty modelu – współpraca powiatowo-gminna


3. Dokumenty modelu – współpraca powiatowo – gminna


4. Dobre praktyki – opis współpracy z osobą – rodziną