Menu Zamknij

Seminarium on-line pt. „Ustawa o ochronie danych osobowych/RODO”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line pt. „Ustawa o ochronie danych osobowych/RODO”. 

Terminy 22 października 2021 r. godz. 8:20-14:35

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników spotkania z problematyką ochrony danych osobowych, po nowelizacji przepisów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wykonawcą seminarium jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Seminarium poprowadzi Pan Robert Wakoń 

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,

Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową.

seminarium on-line - ustawa o ochronie danych osobowych

Materiały ze szkolenia:


Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: (22) 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane