Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Diagnoza i plan pracy z rodziną dysfunkcyjną” 28 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Diagnoza i plan pracy z rodziną dysfunkcyjną”, które odbędzie się 28 czerwca 2021 r. Godz. 8:00-14:30 (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami tworzenia planów pracy z rodziną dysfunkcyjną. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z rolą pracownika socjalnego w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, tworzeniem indywidualnych planów pracy, sporządzaniem analizy SWOT, sytuacją dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej oraz zakresem współpracy asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego i innych specjalistów pracujących z rodziną biologiczną na rzecz jej reintegracji.

Szkolenie poprowadzi: Anna Sozańska, Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF Tomasz Kobylański, M. Mołoń s.c.

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane