Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Kontrakt socjalny” 23 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Kontrakt socjalny”, które odbędzie się 23 czerwca 2021 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami kontraktu socjalnego. Podczas spotkania poruszona będzie kwestia miedzy innymi, czy narzędzie to jest pomocnym elementem w pracy pracownika socjalnego, umożliwiającym skuteczniejsze wspieranie klientów pomocy społecznej w przezwyciężaniu przez nich trudnych sytuacji życiowych. Omówiona zostanie procedura kontraktu socjalnego, uprawnienia i zobowiązania stron oraz efekty wynikające z podjętego zobowiązania.

Szkolenie poprowadzi: Weronika Stodulska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanegoe-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 18 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 


Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane