Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” 28 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się 28 czerwca 2021 r. Godz. 8:00-14:30 (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady savoir vivre w kontaktach z osobami o różnych niepełnosprawnościach. Przedstawione zostaną również zasady zachowywania się w stosunku do zwierząt pomagających osobom z niepełnosprawnościami. W ramach spotkania zostanie omówiona problematyka ewakuacji, w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń.

Szkolenie poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 

Filmy prezentowane podczas szkolenia: 
– Osoba z niepełnosprawnością: 


– Savoir vivre wobec osób poruszających się na wózku: 


– Inny umysł inny świat: 


– Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną: 


– Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową: 


– Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością słuchową:


– Zespół metaboliczny: 


– Jak traktować osoby otyłe: 


– Psychologiczne przyczyny otyłości: 


– Zobacz we mnie człowieka”: 

Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane