Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego” 30 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line – „Trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego”, które odbędzie się 30 czerwca 2021 r. Godz. 8:00-14:30 (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami treningu motywacyjnego i profilaktyką wypalenia zawodowego. Podczas spotkania przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące źródeł motywacji, umiejętności wyznaczania i realizowania postawionych celów, oraz zagadnienia odnoszące się do czynników podnoszących i obniżających motywację.

Druga część spotkania poświęcona będzie tematyce wypalenia zawodowego. Omówione zostaną główne przyczyny i profilaktyka wypalenia zawodowego oraz strategie radzenia sobie ze stresem.     

Szkolenie poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 24 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 

Filmy prezentowane podczas szkolenia: 
– Pełna moc możliwości: 


– Jak motywować pracowników: 

– Polubić stres? 


– Jak radzić sobie ze stresem:

– Sztuka mówienia NIE: 


– Wypalenie zawodowe: 


– Ćwiczenia dla osób pracujących za biurkiem: 

Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane