Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Trening motywacyjny – metody osiągania wyznaczonych celów” 25 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Trening motywacyjny – metody osiągania wyznaczonych celów”, które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. Godz. 8:00-14:30 (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką treningu motywacyjnego. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące źródeł motywacji, osiągania celów przez motywację oraz radzenia sobie ze stresem. Przedstawiona zostanie rola lidera w budowaniu motywacji grupy. Ponadto podczas spotkania trener zapozna uczestników z technikami samomotywacji.

Szkolenie poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 22 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia: 

Filmy prezentowane podczas szkolenia: 

– Jak motywować pracowników: 

 
– Czy można polubić stres: 


– Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy: 

Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane