Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży” 21 czerwca 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line „Zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży”, które odbędzie się 21 czerwca 2021 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami zapobiegania i rozpoznawania zachowań problemowych u dzieci. Podczas spotkania omówiona zostanie problematyka przyczyn i skutków zachowań problemowych a także sposoby ich zapobiegania. Wśród poruszanych zagadnień, adresaci spotkania będą mogli dowiedzieć się czy można i ewentualnie w jaki sposób, unikać niepożądanych zachowań, oraz czy z te zachowania mijają z wiekiem.   

Szkolenie poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłane go e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 16 czerwca 2021 r.

Uwaga:  przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl


Materiały ze szkolenia: 

Filmy prezentowane podczas szkolenia: 
– Gry i zabawy nakierowane na pokonanie złości i agresji u dzieci:Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane