Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne dwudniowe „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami. Depresja – choroba XXI wieku” 23-24 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia stacjonarnym pt. „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami. Depresja – choroba XXI wieku”. 

Terminy 23-24 listopada 2021 r. 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat pracy socjalnej z osobą zaburzoną psychicznie oraz wybranych jednostek chorobowych (w tym depresja). Pomoc w budowaniu bezpiecznej i konstruktywnej relacji z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Lepsze rozumienie ograniczeń i trudności pracy z osobą zaburzoną psychicznie. Jednocześnie szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji  osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi.


Miejsce: Hotel Felix ul. Omulewska 24, Warszawa


Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzą Pani Magdalena Lipiak i Pani Sabina Synowiec.

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 18 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia:


Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania

Powiązane