Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne „Zamówienia publiczne” 16 listopada 2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia stacjonarnym pt. „Zamówienia publiczne”. 

Termin: 16 listopada 2021 r. godz. 8:30-16:00.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotnymi informacjami dotyczącymi nowego prawa zamówień publicznych. Podczas spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak: sposobów ubiegania się o zamówienia publiczne, prawidłowe korzystanie z przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych itp.

Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58 (ul. Ogrodowa 58, Warszawa)


Wykonawcą szkolenia jest Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzi Pan Wojciech Skomorucha

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Opublikowano wMazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Szkolenia

Powiązane