Menu Zamknij

Mazowiecka Roma

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu „Mazowiecka Roma” (RMR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.8 Integracja społeczna Romów.

Nabór ofert trwa od 26 stycznia 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kosel (Wydział Projektów)

agnieszka.kosel@mcps.com.pl
tel. 22 376 85 19

Wyniki naboru, partnera do realizacji projektu „Mazowiecka Roma” (RMR) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu 

Prace komisji oceniającej oferty przeprowadzone zostały w dniach 26 oraz 27.02.2024 roku. Po dokonaniu ocen formalnych i merytorycznych nadesłanych ofert, wybrano Partnera, któremu zaproponowana zostanie współpraca podczas przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.8 Integracja społeczna Romów:

– Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów z siedzibą w Białymstoku, ul Warszawska 43 lok 101.


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu „Mazowiecka Roma” (RWS) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.8 Integracja społeczna Romów.

Nabór ofert trwa od 26 stycznia 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Kosel (Wydział Projektów)

agnieszka.kosel@mcps.com.pl
tel. 22 376 85 19

Wyniki naboru, partnera do realizacji projektu „Mazowiecka Roma” (RWS) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu 

Prace komisji oceniającej oferty przeprowadzone zostały w dniach 26 oraz 27.02.2024 roku. Po dokonaniu ocen formalnych i merytorycznych nadesłanych ofert, wybrano Partnera, któremu zaproponowana zostanie współpraca podczas przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.8 Integracja społeczna Romów:

– Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów z siedzibą w Białymstoku, ul Warszawska 43 lok 101.