Menu Zamknij

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPOCZYNA NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PIERWSZE WYPOSAŻENIE LUB DZIAŁALNOŚĆ PRZEZ OKRES PIERWSZYCH 3 MIESIĘCY CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na 2018 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowotworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję Wojewody Mazowieckiego o nadaniu statusu CIS.

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:
• po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami;
• po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję;
• do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Do pobrania:
Procedura udzielania dotacji na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego
Wniosek o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej
Karta oceny formalnej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy CIS
Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy
Ramowy wzór porozumienia
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wAktualności

Powiązane