Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

9 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 722/486/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w formie powierzenia.
Zgłoszeń należy dokonywać od 13 kwietnia do 6 maja 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, tel. 22 376 85 96, 22 376 85 88, 22 376 85 97.

Załączniki:
Uchwała nr 722/486/24 z 9 kwietnia 2024 r.
Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


10.04.2024 14:48

umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Adam Ramiar

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane