Menu Zamknij

Dofinansowanie obiektów

Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji:

Dofinansowanie może być przyznane:

  • przedsiębiorcom,
  • podmiotom nie będącymi przedsiębiorcami (np.: stowarzyszeniom, fundacjom, samorządom gminnym i powiatowym),
  • kwota dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 50% przewidywanego całkowitego kosztu zadania, a w przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30% przewidywanego całkowitego kosztu zadania,
  • dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych wykonywanych po zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 376 85 85


Dokumenty

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 2623/110/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011 r.

Zasady realizacji zadania pn. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Załącznik Nr 1 do Zasad – Wzór wniosku

Załącznik Nr 2 do Zasad – Instrukcja wypełniania Wniosku

Załącznik Nr 3 do Zasad – Informacja w zakresie prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku

Załącznik Nr 4 do Zasad – Informacja o Załącznikach

Załącznik Nr 5 do Zasad – Kryteria

Załącznik Nr 6 do Zasad – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 do Zasad – Sprawozdanie

Załącznik Nr 8 do Zasad – Rozliczenie