Menu Zamknij

Dofinansowanie obiektów

Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji:

Dofinansowanie może być przyznane:

  • przedsiębiorcom,
  • podmiotom nie będącymi przedsiębiorcami (np.: stowarzyszeniom, fundacjom, samorządom gminnym i powiatowym),
  • kwota dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 50% przewidywanego całkowitego kosztu zadania, a w przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30% przewidywanego całkowitego kosztu zadania,
  • dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych wykonywanych po zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 376 85 85

Wnioski o dofinansowanie robót budowlanych należy składać osobiście w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (I piętro pok. 125A) lub za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa


Dokumenty

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

UWAGA!!!! zmiana załączników!!!!

Uchwała nr 1796/270/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2021 r.

Zasady realizacji zadania pn. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Załącznik nr 4 do Zasad – Informacja o Załącznikach

Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria

Załącznik nr 7 do Zasad – Sprawozdanie

Załącznik nr 8 do Zasad – Rozliczenie