Menu Zamknij

Konkurs Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. W tym roku po raz pierwszy nagrodzeni są również mężczyźni, którzy walczyli o tytuł „Mazowiecki Gentleman D.”. Oba konkursy odbywają się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

– Aktywne osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj nie chcą być postrzegane przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Dla nich ważne jest to, co osiągają w życiu w swoich pasjach, czy pracy zawodowej. Niemniej jednak wiemy, że wśród osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest potrzeba szukania wzorów, inspiracji, by nabrać motywacji do pokonywania wielu codziennych trudności. Wierzę, że nie tylko sylwetki laureatek i laureatów, ale też kandydatek i kandydatów są takim wzorem do naśladowania

– powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Założenia konkursów

– Konkurs Mazowiecka Lady D. powstał, by uhonorować kobiety z niepełnosprawnością, których działalność, a przede wszystkim postawa zasługują na wyróżnienie. Teraz dodatkowo szukaliśmy takich inspirujących osób wśród mężczyzn z niepełnosprawnościami. Wszyscy biorący udział w konkursie swoim życiem pokazują, jak nadać mu sens w obliczu trudności. Takich pozytywnych ludzi chcemy pokazywać, promować przekraczanie barier

– zaznaczyła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe” – skierowanych do kobiet z niepełnosprawnościami działających w tych obszarach. W ostatniej kategorii stworzonej na Mazowszu – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – nagradzane są kobiety pełnosprawne, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Pierwotnie konkurs Lady D. zainicjowany był w 2002 r. w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek przeniesione na grunt Mazowsza.

W tym roku po raz pierwszy o honorowy tytuł mogli powalczyć mężczyźni. Męska edycja konkursu – podobnie jak ta dla kobiet – składała się z sześciu kategorii.

Pięć z nich skierowanych jest do mężczyzn z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do wyróżniających się chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla mężczyzn działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych).

Ostatnia kategoria – „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana była do mężczyzn pełnosprawnych, którzy podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. W sumie do tytułów w obu konkursach zgłosiły się 43 osoby.