Menu Zamknij

Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością

Zasady pilotażowego projektu – Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością zostały przyjęte przez zarząd województwa. Trwają prace nad stworzeniem systemu personalizacji kart. W I kwartale roku rozpocznie się nabór wniosków.

Mazowsze jest pierwszym województwem wprowadzającym kartę, która pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością i ich opiekunom korzystać z różnych dodatkowych ulg i preferencji. Rok 2020 to czas pilotażu. W tym czasie dzieci i młodzież do 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogły korzystać ze specjalnych 100-procentowych ulg podczas przejazdu pociągami KM i WKD, a także z licznych preferencji m.in. w mazowieckich instytucjach kultury.

Naszym celem było wypracowanie systemu ulg, ale przede wszystkim stworzenie jednej karty na Mazowszu, do której mogą przystąpić nie tylko instytucje samorządu województwa, ale i samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i podmioty ekonomii społecznej czyli np. spółdzielnie socjalne – mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Zaawansowane prace nad wprowadzeniem karty są już na etapie końcowym. Zarząd województwa przyjął regulamin określający zasady korzystania z karty oraz zasady przystępowania do projektu różnych partnerów. Stworzono wzór karty. Trwają ostatnie prace nad systemem do personalizacji nośników. – Ponieważ na karcie zakodowane będą dane wrażliwe, musi ona spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. Razem z Kolejami Mazowieckimi prowadzimy prace nad ich odpowiednim zabezpieczeniem, które jednocześnie będzie spójne z systemem obowiązującym w KM – wyjaśnia Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poza spółkami kolejowymi: Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa – w których zniżki na kartę wyniosą 100 proc., karta obejmie też instytucje kultury samorządu województwa mazowieckiego – teatry, muzea czy skanseny. Preferencje organizacyjne będą obowiązywać w niektórych placówkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa (wykaz w załączniku).

Karta będzie wydawana na wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka z niepełnosprawnością, ale będzie spersonalizowana imiennie na dziecko. To oznacza, że z ulg korzystać będzie przede wszystkim dziecko, a także pełnoletni opiekun towarzyszący mu w podróży lub podczas wizyty np. w muzeum.

Samorząd województwa zabezpieczył na pilotaż związany z wprowadzeniem Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością 2 mln zł.

Osoby ubiegające się o kartę lub podmioty zainteresowane współpracą uzyskają więcej informacji od: dr Adam Krzyżanowski – główny specjalista w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych: tel.: (22) 376 85 85; mail: adam.krzyzanowski@mcps.com.pl


Pliki do pobrania dla użytkowników:

Regulamin Mazowieckiej Karty Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością

Oferta instytucji kultury

Propozycje podmiotów leczniczych

Pliki do pobrania dla partnerów:

Formularz zgłoszenia partnera

Porozumienie partnerzy

Porozumienie partnerzy jednostki i spółki województwa