Menu Zamknij

Zakłady Aktywności Zawodowej

Kontakt: (22) 376 85 84

Akty prawne, dokumenty, wnioski i formularze dotyczące Zakładów Aktywności Zawodowej:

Podstawowe akty prawne i dokumenty:


Uchwała Nr 17/221/13 Zrządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego pn. ‘Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Zasady realizacji zadania pn. ‘Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej’ ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej

Wzór preliminarza kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Druk preliminarza kosztów działania zakładu aktywności zawodowej

Preliminarz kosztów działania zakładu aktywności zawodowej