Menu Zamknij

Opracowania i dane statystyczne dotyczące adopcji

Działalność ośrodków adopcyjnych – 2018

Informacja – dane dotyczące kwalifikacji kandydatów i kwalifikacji dzieci – 2018

Informacja o dzieciach – adopcja krajowa 2018

Informacja o dzieciach zgłoszonych do ośrodków – WBD -2018 r.

Informacja o podmiotach zgłaszających dzieci – 2018 r.

Informacja o kandydatach deo adopcji – 2018 r.

Informacja dot. dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu z Centralnego Banku Danych w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2017

Informacja dot. dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu (bez dzieci, o kórych informacje uzyskano z WBD) w okresie 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2017

Informacja dot. dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 z Centralnego Banku Danych – tabela zbiorowa

Informacja dot. dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 z Centralnego Banku Danych – tabela szczegółowa

Informacja dot. dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 – tabela zbiorowa

Informacja dot. dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 – tabela szczegółowa

Informacja o dzieciach przysposobionych za rok 2017

Przysposobienie międzynarodowe w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 – z podziałem na kraje

Przysposobienie międzynarodowe w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 – statystyka danych WBD i CBD (art. 174)

Informacja dot. rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji na Mazowszu za okres 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2017

Informacja dot. rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji na Mazowszu za okres 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 – tabela zbiorowa

Informacja dot. rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji na Mazowszu za okres 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 – tabela szczegółowa

Informacja statystyczna na temat działalności ośrodków adopcyjnych – lata 2012 – 2017

Informacja statystyczna na temat działalności ośrodków adopcyjnych za rok 2017

Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017- tabela szczegółowa

Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017- tabela zbiorowa