Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Dzień z Konikiem Polskim”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

2 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 375/10/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Dzień z Konikiem Polskim”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w formie powierzenia realizacji zadania.
Nabór ofert trwa od 8 lipca do 29 lipca 2024 r.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nr tel.: 22 376 85 54 oraz 22 376 85 55.

Załączniki:
Uchwała 375/10/24 z 2 lipca 2024 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały – ogłoszenie konkursowe


05.07.2024 15:32
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Wioletta Rudnicka

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane