Menu Zamknij

Dane statystyczne z pracy ośrodków adopcyjnych 

  1. Dane statystyczne z działalności mazowieckich ośrodków adopcyjnych
  1. Ośrodki adopcyjne w latach 2016-2021 obsłuży 4782 rodzin zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka:

a)  przeszkoliły 1024  kandydatów na rodziców adopcyjnych

b)  zakwalifikowały do procesu przysposobienia 1910 rodzin

c) udzieliły 17357 porad osobom zainteresowanym przysposobieniem dziecka

d) przeprowadziły w latach 2016 – 2021 3140 procedur adopcyjnych tj. powierzyły 2511 dzieci do   1953 rodzin z czego:

    – 1962 dzieci do 1408 rodzin adopcyjnych krajowych

    – 549 dzieci do  545 rodzin adopcyjnych zagranicznych

Rok20162017201820192020                         2021Łącznie
liczba adopcji krajowych  335  325  342  329  278  353  1962  
liczba adopcji zagranicznych  308  168  39  14  10  10  549
Łącznie   643  493  381  345  288  363  2511

e) uczestniczyły w 2052 posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzonych przez organizatorów pieczy zastępczej funkcjonujących w 42 powiatach województwa mazowieckiego,

f) przeprowadziły kwalifikację 5982 dzieci do przysposobienia,

g) udzieliły 12071 porad w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym (poradnictwo, grupy wsparcia rodziców adopcyjnych po adopcji, wsparcie dorosłych adoptowanych)

2. Adopcja zagraniczna

Do przeprowadzania procedur adopcji międzynarodowych wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprawniony jest ośrodek adopcyjny niepubliczny:

  • Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie,
  • Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie jako jedyny w Polsce jest uprawniony do prowadzenia Centralnego Banku Danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia międzynarodowego.

Kraje do których najczęściej powierzania są dzieci do rodzin adopcyjnych poza RP to: Włochy (192), Stany Zjednoczone (186), Szwecja (32), Holandia (59), Hiszpania (32), Francja (14), Belgia (15), Niemcy (19) – stan na 31.12.2021 r.

rok20162017201820192020                       2021Łącznie
liczba adopcji zagranicznych  308  168  39  14  10  10  549

Liczba dzieci z uregulową sytuacją prawną zgłaszanych do ośrodków adopcyjnych maleje
i przedstawia się następująco:

rok201620172018201920202021                                            
liczba dzieci zgłaszanych do ośrodków adopcyjnych  1 862  1041  901  807  619  851
liczba dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych  1 432  1225  1003  876  894  488

Z analizy wieku dzieci zgłoszonych do Centralnego Banku danych wynika że z obecnie zgłoszonych 184 dzieci do Centralnego Banku Danych ponad 40% stanowią dzieci w wieku 5-9 lat i ponad 42% dzieci powyżej 10 r.ż. Należy zwrócić uwagę, że dzieci zgłoszone do CBD, to dzieci które nie znalazły rodzin w Polsce, nie tylko ze względu na wiek ale przede wszystkim ze względu na ograniczenia zdrowotne i liczne dysfunkcje.

Liczba dzieci zgłoszonych (stan na 31 września 2021r) do ośrodków adopcyjnych z CBD, w tym dzieci w wieku:RAZEM
poniżej 1 rokuod 1 roku do 4 latod 5  do 9 lat10 i więcej lat
          4          15        28        2976
          4          32        36         37108
          8          47        64         66 184

Podstawowe dane za rok 2021 dotyczące kandydatów na dzieci zgłoszonych do adopcji:

  1. liczba dzieci zgłoszonych do ośrodka – 851
  2. liczba dzieci zakwalifikowanych do adopcji – 267
  3. liczba dzieci zaadoptowanych – 363
  4. liczba dzieci przysposobionych w woj. Mazowieckiego – 314
  5. liczba porad dla rodzin adopcyjnych – 10766
  6. liczba porad dla rodzin naturalnych – 1305

wsparcie pedagogiczno – psychologiczne