Menu Zamknij

Dane statystyczne z pracy ośrodków adopcyjnych 

Dane statystyczne z działalności mazowieckich ośrodków adopcyjnych w roku 2022

1. Ośrodki adopcyjne w roku 2022 obsłuży 379 rodzin zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka:

a) przeszkoliły 159 kandydatów na rodziców adopcyjnych

b) zakwalifikowały do procesu przysposobienia 288 rodzin

c) udzieliły 10 894 porad osobom zainteresowanym przysposobieniem dziecka

d) przeprowadziły 892 procedur adopcyjnych tj. powierzyły            

    – 375 dzieci do 307 rodzin z czego:

    – 363 dzieci do 299 rodzin adopcyjnych krajowych

    – 12 dzieci do 8 rodzin adopcyjnych zagranicznych

e) uczestniczyły w 2 003 posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzonych przez organizatorów pieczy zastępczej funkcjonujących w 42 powiatach województwa mazowieckiego,

f) przeprowadziły kwalifikację 291 dzieci do przysposobienia,

g) udzieliły 12 784 porad w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym (poradnictwo, grupy wsparcia rodziców adopcyjnych po adopcji, wsparcie dorosłych adoptowanych)

Rok2022
liczba adopcji krajowych375
liczba adopcji zagranicznych12
Łącznie387

2. Adopcja zagraniczna

Do przeprowadzania procedur adopcji międzynarodowych wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprawniony jest ośrodek adopcyjny niepubliczny:

Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie jako jedyny w Polsce jest uprawniony do prowadzenia Centralnego Banku Danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia międzynarodowego.

Kraje do których najczęściej powierzania są dzieci do rodzin adopcyjnych poza RP to: Włochy (194), Stany Zjednoczone (198), Szwecja (32), Holandia (59), Hiszpania (32), Francja (14), Belgia (15), Niemcy (19) – stan na 31.12.2022 r.

Rok2022
liczba adopcji zagranicznych  12

Liczba dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszanych do ośrodków adopcyjnych maleje i przedstawia się następująco:

Rok2022
liczba dzieci zgłaszanych do ośrodków adopcyjnych    892
liczba dzieci zgłaszanych do Centralnego Banku Danych  438  

Z analizy danych dotyczących dzieci zgłoszonych do Centralnego Banku danych wynika że zgłoszonych zostało 438 dzieci z tego: 107 zostało zakwalifikowanych do procesu adopcji natomiast , 331 dzieci nie zostało zakwalifikowanych.

3. Analiza wieku dzieci w CBD:


Ponad 42% stanowią w wieku 5-9 lat i ponad 35% dzieci powyżej 10 r.ż. Należy zwrócić uwagę, że dzieci zgłoszone do CBD, to dzieci które nie znalazły rodzin w Polsce, nie tylko ze względu na wiek ale przede wszystkim ze względu na ograniczenia zdrowotne i liczne dysfunkcje.

Liczba dzieci zgłoszonych (stan na 31 grudnia 2022 r.)
do ośrodków adopcyjnych z CBD: w tym dzieci w wieku:
RAZEM
poniżej 1 rokuod 1 roku do 4 latod 5  do 9 lat10 i więcej lat
  2364326107

4. Podstawowe dane za rok 2022 dotyczące kandydatów na dzieci zgłoszonych do adopcji:

  1. liczba dzieci zgłoszonych do ośrodka – 892
  2. liczba dzieci zakwalifikowanych do adopcji – 298
  3. liczba dzieci zaadoptowanych – 379
  4. liczba dzieci przysposobionych w woj. Mazowieckiego – 305
  5. liczba porad dla rodzin adopcyjnych – 10 894
  6. liczba porad dla rodzin naturalnych – 1 639
  7. wsparcie pedagogiczno – psychologiczne w postępowaniu postadopcyjnym – 2 116