Menu Zamknij

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku – informacje ogólne:

IOP uruchomione zostało w 2001 roku (wówczas pod nazwą Interwencyjna Placówka Opiekuńcza, w skrócie IPO) przy szpitalu w Otwocku. W 2012 roku IPO zmieniło nazwę na Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP).

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) w Otwocku jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem, przyjmującym noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, w nagłych sytuacjach kryzysowych. Działalność IOP służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

W IOP przebywają noworodki i niemowlęta – zostawione w szpitalach i „oknach życia”, znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS/FASD) lub z powodu innych nałogów matek, obciążone wadami genetycznymi, wcześniaki.

IOP to mieszkanie dla dzieci urządzone w standardzie oddziału niemowlęcego. Dla bezpieczeństwa dzieci usytuowany jest w szpitalu, w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału pediatrycznego. Dysponujemy 20 miejscami.

Nadrzędnym celem IOP jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez:


– umożliwienie ich powrotu do rodziców biologicznych,

– powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i natychmiast podjęte leczenie. Zespół osób działających na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak i psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce i wolontariusze.

Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację (często bardzo skomplikowanej) sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną nie trwał dłużej niż 3 miesiące.

W Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywa zazwyczaj około 20 dzieci. Czekają na uregulowanie swojej sytuacji prawnej i zdrowotnej. Jeśli rodzice biologiczni podejmą starania i udowodnią, że potrafią wychowywać swoje dzieci – wrócą one do domu (do rodziny biologicznej). W przeciwnym wypadku, zostaną powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

Do stycznia 2021 IOP zapewniło opiekę blisko 1500 dzieci. Większość z nich wychowuje się już w kochających rodzinach, dzięki którym ma szansę przeżyć szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo. Średnio rocznie otaczamy opieka od 60 do 100 dzieci.

Od stycznia 2012 zadanie to jest prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jako zadanie własne. Zadanie to jest powierzane do realizacji organizacji pozarządowej – Fundacji Rodzin Adopcyjnych na podstawie wieloletniej umowy dotacyjnej.

Kadra i zespół – Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny:

Cały zespół IOP składa się z 36 osób. Średni staż pracy w IOP wynosi 14 lat. Przez 20 lat wypracowano innowacyjne standardy diagnozy, opieki i wychowania malutkich dzieci pozbawionych opieki, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dzieci z FASD.

Doświadczenie IOP to ponad opieka nad blisko 1500 noworodków i niemowląt.

W skład zespołu pracowników etatowych wchodzą następujące osoby:

 • Dyrektor IOP – psycholog,
  • 2 psychologów
  • pracownik socjalny
  • wychowawca
  • pielęgniarki dziecięce – 11 osób
  • wykwalifikowane opiekunki dziecięce – 12 osób
  • pracownik wsparcia konsultacji specjalistycznych dla dzieci
  • salowa
  • koordynator projektu – Prezes Fundacji Rodzin Adopcyjnych od 2004 r.
  • 2 lekarzy pediatrów
  • fizjoterapeuta dziecięcy
  • neurolog dziecięcy
  • neurologopeda dziecięcy

Główne zadania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego i wykonanie za rok 2021:

 • Całodobowa opieka nad dzieckiem osieroconym sprawowana w systemie zmianowym przez zespół wykwalifikowanych opiekunek dziecięcych i pielęgniarek dziecięcych – wykonana w stosunku do 60 dzieci
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego i prowadzenie dokumentacji dzieci – wykonana w stosunku do 104 dzieci
 • Badania diagnostyczne ambulatoryjne i obrazowe -medyczna diagnoza stanu zdrowia – wykonano w stosunku do 60 dzieci
 • Praca socjalna z na terenie IOP z rodziną – wykonana w stosunku do 19 rodzin
 • Spotkania zespołu d/s okresowej oceny sytuacji dziecka – zrealizowano 10 spotkań
 • Do rodzin biologicznych powróciło – 3 dzieci
 • W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczono – 2 dzieci
 • Do rodzin zastępczych powierzono – 9 dzieci
 • Do adopcji powierzono – 24 dzieci