Menu Zamknij

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2024

W dniu 24 maja 2024 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała Program “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” na rok 2024. Jego celem głównym jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. 

W ramach celu głównego zostały wyznaczone następujące Moduły wraz z celami szczegółowymi:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych
do osób bezdomnych.

MODUŁ III: WSPARCIE POZAINSTYTUCJONALNE – ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE

Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej MRPIPS: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Edycja 2024 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) .

Opublikowano wKryzys bezdomności

Powiązane